LABORAL

foto1

ASSESSORAMENT

 • Consultes, circulars, avisos periòdics, conferències…
 • Normativa Laboral i S. Social, Convenis Col·lectius…
 • Seguretat Social: General, Autònoms, Agrari, R.Comerç…
 • Inspeccions de Treball
 • Avaluació i Prevenció de Riscos Laborals

GESTIÓ DE PERSONAL

 • Estudi, Redacció i Tramitació de tot tipus de contractes
 • Rebuts Oficials de Salaris
 • Sancions i Acomiadaments Treballadors
 • Escrits a Representants Treballadors i Organismes
 • Ofertes d’Ocupació
 • Certificats Empresa
 • Exp. Prestacions d’Atur, Estudis Fons Garantia Salarial…
 • Càlculs Increments Plantilla (Renda i Societats)
 • Control Venciments Contractes, Antiguitats…
 • Actualitzacions Llibres Matrícula
 • Assegurances Obligatòries Convenis Col·lectius

Rigor

Tenim com a missió prestar un servei professional amb el màxim rigor tècnic i ètic

SEGURETAT SOCIAL

 • Afiliacions, Altes, Baixes i Variacions Treballadors
 • Liquidacions Cotització: Generals, Recàrrec, Quota Empresarial i Obrera
 • Procediment Liquidacions no Ingressades
 • Anul·lació i Modificació Requeriments
 • Estudis Bonificacions Quotes
 • Accidents de Treball i Malalties
 • Certificats Vida Laboral, Corrent Pagament…
 • Estudis Jubilació, Invalidesa, Viduïtats…
 • Carnets Famílies Nombroses i Cartilles S.S.

I.R.P.F. - RETENCIONS

 • Aplicació i Revisió Percentatge
 • Control Gerents, Professionals, Comissionistes…
 • Confecció i Tramitació Mod. 110 i 190
 • Certificats Retribucions Anuals
 • Declaracions Jurades situació Familiar
 • Reposició Etiquetes
 • Altes i Baixes Cens Fiscal
“Entenem que és fonamental mantenir informat i assessorar als nostres clients perquè puguin prendre les decisions amb la major claredat possible.”

ALTRES GESTIONS

 • Estudis Costos Salarials, S.Social, Absentisme…
 • Fitxa Tècnica Costos per Treballador
 • Recursos i Escrits a Organismes