COMPTABLE

Experiència

Més de 75 anys de treball, servei i dedicació al món de l’assessoria ens avalen per seguir al seu costat

ASSESSORAMENT

 • Planificacions i Estudis Fiscals-Comptables
 • Consultes, Circulars, Avisos periòdics, Conferències, etc.
 • Control Obligacions Comptables
 • Estudi Repercussió Impostos Renda i Societats
 • Anàlisi de Balanços, Marges, Ràtios Financeres, etc.
 • Desviacions Pressupostàries
 • Avaluació Estats Financers
 • Adaptació Sistemes Informàtics
 • Coordinació amb Normativa Fiscal
“Desitgem posar al seu servei la nostra experiència i coneixements per tal de facilitar-li els assumptes professionals de la seva empresa, de forma que vostè pugui dedicar-se plenament a la seva activitat.”

GESTIONS COMPTABLES

DIRECTA SIMPLIFICADA

 • Llibres d’Ingressos i Despeses
 • Llibres de Béns d’Inversió
 • Llibres de Provisions de Fons i Bestretes
 • Llibres d’I.V.A.
 • Seguiment Periòdic Resultat Comptable

AGRICULTORS I RAMADERS

 • Llibres d’Ingressos
 • Llibres d’I.V.A.
 • Llibres de Béns d’Inversió

MÒDULS

 • Llibres d’I.V.A. Suportat
 • Llibres de Béns d’Inversió

DIRECTA NORMAL

 • Llibres Diari, Major, Inventaris, Balanços, etc.
 • Llibres d’I.V.A. i Registres Auxiliars
 • Llibres d’Actes i Registre de Socis
 • Seguiment Periòdic Resultat Comptable
 • Legalització Llibres R. Mercantil, Jutjats, etc.

ALTRES GESTIONS

 • Enquadernació Llibres Comptables
 • Certificacions d’Actes
 • Anàlisi i Documentació per a Crèdits, Subvencions, etc.
 • Assessorament Fiscal, Laboral, Assegurances i Financer