FISCAL

GESTIONS FISCALS

 • Planificacions i Estudis Fiscals
 • Consultes -Mercantil, Fiscal i Jurídic-, Circulars
 • Avisos periòdics, Conferències, etc.
 • Control Obligacions Tributàries
 • Inspeccions Hisenda
 • Coordinació amb Normativa Comptable

RENDA

 • Pagaments Fraccionats Trimestrals
 • Regularització Anual Mòduls
 • Amortització Béns Inversió -Mòduls-
 • Liquidació Trimestral i Resum Anual de Retencions en Lloguers
 • Canvis d’Opcions

I.V.A.

 • Declaracions Mensuals o Trimestrals, i elaboració Resum Anual
 • Regularització Anual Mòduls
 • Canvis de Règims

SOCIETATS

 • Pagaments a Compte
 • Liquidació Trimestral de Retencions en Lloguers
 • Resum Anual de Retencions d’Arrendaments

Constància

Ens encarreguem personalment de tota gestió, oferint un tracte personalitzat i ajustat a les necessitats de la seva empresa

OPERACIONS INTERCOMUNITÀRIES

 • Declaració Intrastat
 • Declaració Recapitulativa

OPERACIONS TERCERES PERSONES

 • Declaració Anual de Clients i Proveïdors
“La nostra empresa és un grup humà i professional en constant formació; advocats, economistes, comptables, assessors, consultors… tots ells professionals d’alt nivell en la seva especialitat.”

ALTRES GESTIONS

 • Atenció i Gestió de Requeriments
 • Reposició Etiquetes
 • Sol·licitud N.I.F.
 • Registres Propietat i Mercantil
 • Anàlisi i Documentació per Crèdits, Subvencions, etc.
 • Assessorament Comptable, Laboral, Assegurances i Financer