EL TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE 2016: PRINCIPALS ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS.

El tancament fiscal i comptable de l’exercici 2016 s’acosta. És de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2016, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per 2016, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per 2017 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms per rebaixar les quotes de l’IRPF, patrimoni i societats. A manera de resum, li oferim una sèrie de recomanacions.

 

S’acosta el final de l’any 2016 i sens dubte hem de fer revisió de la nostra fiscalitat i comptabilitat a fi de poder optimitzar en la mesura del possible nostra factura amb Hisenda.

Ara és el moment d’aplicar i conèixer adequadament la normativa fiscal del tancament fiscal i comptable de l’any 2016, aprofitant les opcions que ofereixen els diferents impostos, especialment l’impost sobre societats, l’IRPF així com l’impost sobre el patrimoni per a societats, empresaris i professionals.

Llegir mes … Tancament 2016