GUIA PRÀCTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 2017

 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha publicat una guia pràctica per difondre el dret a la protecció de dades, que recull nombroses referències als canvis que incorpora el nou reglament general, que serà aplicable el 25 de maig de 2018, i inclou les principals novetats respecte a l’exercici de drets, com el dret a l’oblit, el nou dret a la portabilitat, o la forma de sol·licitar l’eliminació de fotos i vídeos a internet i què fer en cas de no rebre resposta, a més d’exemples dels tractaments de dades en el cas de les comunitats de veïns, els anomenats fitxers de morosos, la videovigilància o la publicitat, entre d’altres.

 

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), ha publicat una guia pràctica per difondre el dret a la protecció de dades, que recull nombroses referències als canvis que incorpora el nou reglament general, que serà aplicable el 25 de maig de 2018, i que inclou les principals novetats respecte a l’exercici de drets, com el dret a l’oblit, el nou dret a la portabilitat, o la forma de sol·licitar l’eliminació de fotos i vídeos a internet i què fer en cas de no rebre resposta, a més d’exemples dels tractaments de dades en el cas de les comunitats de veïns, els anomenats fitxers de morosos, la videovigilància o la publicitat, entre d’altres.

 

La guia ofereix exemples de casos concrets i enllaços amb informació addicional disponible a la web de l’Agència perquè el ciutadà pugui aprofundir sobre les garanties del seu dret a la protecció de dades. A més, contempla un glossari amb els termes i definicions utilitzades, així com un llistat de recursos en línia per facilitar l’exercici de drets, inclosa la possibilitat d’interposar una denúncia o sol·licitar una tutela de drets.

 

Vegeu la guia (en castellà):

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf